top of page

Program

Program osobnog potencijala na jednom mjestu obuhvaća temeljne psihološke i energetske principe za podizanje svijesti i kvalitete života. Program sadrži dvije međupovezane cjeline: 

  • prepoznavanje i otklanjanje šumova, blokada i ograničavajućih uvjerenja koja nas sputavaju

  • osvještavanje i primjenu principa za postizanje osobnih ciljeva svakog polaznika 

Cilj programa je da polaznici na sažet način osvijeste temeljne mehanizme za osobni rast i razvoj kako bi ih mogli primjenjivati u svakodnevnim situacijama i samostalno nastaviti samorazvoj u željenom smjeru.

PROGRAM I GLAVNA POGLAVLJA :

1. ENERGIJA I RAVNOTEŽA - mi nismo samo ovo tijelo - od čega se sastojimo i što nas pokreće - vrijednosti u nama - dualni um i nastanak ega - osvještavanje polariteta i postizanje ravnoteže - o energiji i njenim funkcijama (frekvencijama) - svojstva duha i kreativno izražavanje

 

2. UM - um i zakoni uma (zakon uvećanja i zakon privlačenja) - uvjerenja - podjela uvjerenja i njihovo manifestiranje - ograničavajuća uvjerenja i mentalni obrasci - proces materijalizacije

 

3. EGO - ego mehanizmi - ego simptomi i ego emocije - osvještavanje uzroka naših problema: negiranje sebe i vlastitih vrijednosti - podsvijest i nadsvijest - osvještavanje ego principa i odustajanje od ego obrazaca - o situacijama i kako nam koriste - morfogenetička polja 

 

4. PROJEKCIJE (OGLEDALA) - projekcije i njihov utjecaj na odnose - polariteti i ego potreba

 

5. ULOGE I EGO IDENTIFIKACIJE - osobna ljudska prava i razvoj potencijala - postavljanje/otvaranje osobnih granica i kontakt - kontaktni ciklus u svakodnevnom životu - “plodna praznina" i njeno značenje - poremećaji kontaktnog ciklusa - kreativna i fiksna adaptacija u životnim situacijama - uloge i glavne ego identifikacije - što je odgovornost i zašto je odgovornost sloboda - promjenom percepcije mijenjamo ishod situacije - rješavanje problema preuzimanjem odgovornosti - aktivan stvaralački proces: biti - činiti - imati

 

6. OSTVARIVANJE CILJEVA I MANIFESTIRANJE OSOBNIH VRIJEDNOSTI - ciljna struktura i holografski princip - vrijednosti i prevladavanje prepreka - blokade i kako ih razriješiti - što je zapravo užitak - koraci za ostvarivanje cilja - povezivanje dosadašnjeg gradiva u cjelinu kroz primjere i praksu

 

7. POLJE NULTE TOČKE I DUHOVNO VODSTVO - primjeri povezivanja sa poljem nulte točke (poljem univerzalnog znanja) - intuicija - inspiracija i povezanost - namjera i prijelaz u novu paradigmu - iskrenost kao temelj nove paradigme - svjesni odabir vlastitih vrijednosti, ljubavi i blagostanja - o duhovnom vodstvu i povezivanju sa duhovnim vodstvom - alati za povezivanje sa duhovnim vodstvom (poljem) i ispravna primjena alata - meditacije, uzemljenje, zahvalnost, blagoslov i ostale tehnike ukratko

 

Tijekom Škole osobnog potencijala i po završetku, svi polaznici dobivaju popis literature i preporuke za video linkove različitih autora.

bottom of page